Văn Học Việt Nam Từ Sau Cách Mạng Tháng Tám 1945

Còn hàng

Nội dung gồm có:Phần 1: Tiến trình Văn học và các thể loại: gồm có 7 chương, khái quát về hai giai đoạn văn học 1945- 1975 và từ sau năm 1975, tiến trình và thành tựu của các thể loại ở mỗi giai đoạn...

130,500

      Các cửa hàng đang bán

      Sản phẩm đã xem

      Phê Bình - Lý Luận Văn Học