Tư Tưởng Và Phong Cách Nhà Văn - Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn (Bản in năm 2020)

Còn hàng

Nội dung gồm có:Phần thứ nhất: Những vấn đề lý luận về tư tưởng và phong cách nhà vănChương I. Quan niệm về tư tưởng nghệ thuật của nhà vănChương II. Những căn cứ để xác định tư tưởng nghệ thuật và ...

153,000

      Các cửa hàng đang bán

      Sản phẩm đã xem

      Phê Bình - Lý Luận Văn Học