Trúc Thư Kỷ Niên

Còn hàng

Căn cứ vào lời giới thiệu của tác giả ở đầu cuốn sách, có thể xác định Trúc thư kỷ niên là một bộ sử của nước Ngụy thời Chiến Quốc, được dùng làm đồ tùy táng chôn theo trong mộ của Ngụy Tương vương (...

Giá gốc: 189,000 Giảm 10%
170,000

      Các cửa hàng đang bán

      Sản phẩm đã xem

      Phóng sự - Ký sự - Bút ký