Phái Đoàn Đại Việt Và Lễ Bát Tuần Khánh Thọ Của Thanh Cao Tông

Còn hàng

Phái đoàn Đại Việt và lễ Bát tuần khánh thọ của Thanh Cao Tông là công trình biên khảo của nhà nghiên cứu Nguyễn Duy Chính về chuyến công du của phái đoàn Đại Việt sang Trung Hoa dự lễ Bát tuần khánh ...

120,000

      Các cửa hàng đang bán

      Sản phẩm đã xem

      Phóng sự - Ký sự - Bút ký