Nửa Đời Còn Lại - Bìa Cứng (Tái Bản 2020)

Còn hàng

Tôi đã 92 tuổi đầu, chỉ chờ ngày xuống lỗ và đã hết ham vừa danh vừa lợi,…nay tôi lại quyết viết mươi trang cà kê cho được hả hơi, vả lại tôi đã hết thời giờ tra cứu tài liệu cũ, vậy tôi xin người đọc...

Giá gốc: 140,000 Giảm 20%
112,000

      Các cửa hàng đang bán

      Sản phẩm đã xem

      Phóng sự - Ký sự - Bút ký