Nghiên Cứu Văn Học Việt Nam - Những Khả Năng Và Thách Thức

Còn hàng

Gồm các tiểu luận về nghiên cứu văn học Việt Nam: nhìn nhận lại tiến trình các lý thuyết nước ngoài chủ yếu là phương Tây du nhập vào Việt Nam, hai luồng lí thuyết Pháp, Mỹ, lí thuyết du hành Oriental...

Giá gốc: 269,000 Giảm 40%
162,000

      Các cửa hàng đang bán

      Sản phẩm đã xem

      Phê Bình - Lý Luận Văn Học