Nghiên cứu văn học Việt Nam những khả năng và thách thức

Còn hàng

Dưới cái mũ chung quen thuộc gọi là "nghiên cứu văn học", tập chuyên khảo này đưa vào tiêu điểm mối quan tâm được thảo luận nhiều trong những năm gần đây về "lý luận và phê bình văn học" - trong đó vấ...

89,000

      Các cửa hàng đang bán

      Sản phẩm đã xem

      Phê Bình - Lý Luận Văn Học