Lí Luận Phê Bình Văn Học Việt Nam Đầu Thế Kỉ Xx

Còn hàng

Nội dung gồm có:Chương 1: Những quan niệm chung về văn học và nhà văn- Về đặc trưng của văn học- Các mối quan hệ cơ bản- Công dụng của văn học- Nhà văn: chủ thể văn họcChương 2: Quan niệm về tác phẩm...

67,500

      Các cửa hàng đang bán

      Sản phẩm đã xem

      Phê Bình - Lý Luận Văn Học