Hành Trình Minh Oan Cho Tử Tù Hàn Đức Long

Còn hàng

Vụ án Hàn Đức Long xảy ra trong bối cảnh nền tư pháp nước nhà còn đang trong quá trình xây dựng hoàn thiện để đạt đến các chuẩn mực của khoa học tư pháp, khi nền tư pháp còn tồn tại nhiều bất cập lạc ...

106,000

      Các cửa hàng đang bán

      Sản phẩm đã xem

      Phóng sự - Ký sự - Bút ký