Giai Nhân Di Mặc - Sự Tích Và Thơ Từ Hồ Xuân Hương

Còn hàng

"Nay tôi lục xem các di cảo, mà xét thấy thơ từ và sự tích của Xuân Hương khi trước, Phong tình cổ lục còn truyền sử xanh. Vậy mới diễn ra truyện này, chia làm 8 đoạn, gọi là Giai nhân di mặc, để ai c...

65,000

      Các cửa hàng đang bán

      Sản phẩm đã xem

      Phê Bình - Lý Luận Văn Học