Đồn Điền Của Người Pháp Ở Bắc Kỳ

Còn hàng

Trong nửa sau của thế kỷ XIX, một hiện tượng mới đã xuất hiện trong nền kinh tế nông nghiệp của Việt Nam nói chung, của Bắc Kỳ nói riêng. Đó chính là hệ thống đồn điền do người Pháp đưa vào từ cuối th...

385,000

      Các cửa hàng đang bán

      Sản phẩm đã xem

      Phóng sự - Ký sự - Bút ký