Đi Tìm Triết Lý Giáo Dục Việt Nam ( tái bản lần 1)

Còn hàng

"Đi tìm triết lý giáo dục Việt Nam" có thể coi là sự tiếp nối của " Giáo dục Việt Nam học gì từ Nhật Bản" (NXB Phụ nữ, 2016)."Đi tìm triết lý giáo dục Việt Nam" là tập hợp những bài viết của tôi về g...

95,000

      Các cửa hàng đang bán

      Sản phẩm đã xem

      Phê Bình - Lý Luận Văn Học