Báo Chí Truyền Thông Hiện Đại

Còn hàng

Cuốn sách tổng hợp các bài viết về báo chí, truyền thông từ thuở sơ khai đến hiện đại, đồng thời gắn báo chí, truyền thông với các vấn đề về kinh tế – xã hội, chính trị, đời sống xã hội; với trách nhi...

175,000

      Các cửa hàng đang bán

      Sản phẩm đã xem

      Phê Bình - Lý Luận Văn Học